ÇOCUKLAR

ERGENLER

ERİŞKİNLER

KARDEŞ İLİŞKİLERİ

Aile sistemi içinde kardeşler, özellikle yaşamlarının ilk yıllarında, dışarıdan insanlarla olduklarından çok daha fazla birbirleri ile etkileşim içindedirler. Bu sosyal etkileşimin yanı sıra aile içindeki maddi ve manevi kaynakları paylaşıyor olmakla da ilgilidir.

Çocuklar kardeşlerinin ebeveynleri ile olan ilişkilerinin dinamiğinin farkındadırlar ve bundan etkilenirler. Araştırmalar anne ve babalarının kendilerine olan sevgi ve ilgilerinin kardeşlerine kıyasla daha az olduğunu hisseden çocukların daha kaygılı ve depresif olduklarını ortaya koymuştur. Bunun yanı sıra çocuklarda uyum sorunları da ortaya çıkabilir.

Diğer taraftan aileler, kardeşler arası çatışma ve kıskançlığın önüne geçebilmek için tüm çocuklara aynı şekilde davranmanın eşitlikçi bir yaklaşım olduğunu düşünürler ve bunun için çabalarlar. Oysa tüm çocuklar farklıdır. Bu nedenle onlara aynı şekilde davranmak aslında mümkün değildir. Aileler bunu sağlamaya çalıştıkça çocukların da bu konudaki hassasiyetleri artar ve sonuçta çocuklar çok ufak bir farklı davranışı bile adaletsizlik ya da kayırma olarak algılayıp sorgulamaya ve isyan etmeye başlayabilirler.

Kardeşler aynı ortamda yetişiyor olsalar bile kendi mikro ortamları da yetişmelerinde büyük rol oynar. Yaşları, ailede kaçıncı sırada oldukları, güç, ebeveyn ilişkileri bu mikro ortamı etkileyen faktörlerdir. Bu nedenle aynı deneyimi farklı şekilde algılayabilirler.

Bu noktada ailelere düşen görev, eşit olmaya değil adil olmaya çalışmaktır. Yukarıda bahsedilen nedenlerden dolayı çocukların birbirlerinden farklı ihtiyaçları olabilir. Bu ihtiyaçları karşılarken veya çocuklarla kurulan ilişki içinde adil olmak çocuğun hem kendini güvende hissetmesini sağlar hem de kardeşi ve ebeveynleri ile bağı güçlenir.

Anne ve babalar evde sükunet ve huzur istedikleri için, kardeşler arası çatışmadan hoşlanmazlar. Oysa çatışma yaşayabilen kardeşler erişkinlik döneminde birbirlerine daha sıkı bağlarla bağlanırlar, çünkü çatışma aynı zamanda iç dünyalarına dair konuların konuşulabilir, görünebilir ve dolaysı ile çözülebilir olmasını sağlar. Yine burada ailenin yapması gereken kardeşlerin bu çatışmayı yaşarken güvenli davranmalarını sağlamak ve evin kurallarını korumaktır.