EBEVEYN ÇOCUK ETKİLEŞİM PROGRAMI

Yaşam boyu kurulan ilişkilerin tamamı, hayatın ilk yıllarında anne baba ve çocuk arasında kurulan ilişkiden temellenir. Bu yüzden de erken dönemde anne baba ve çocuk arasında kurulan ilişkinin açık, olumlu, kabul edici ve sınırları net olması çocuğun
erişkin hayatında daha sağlıklı ve güvenli ilişkiler kurabilmesinin anahtarıdır.

Ebeveyn çocuk etkileşim programının amacı, anne ve babalara çocuklarıyla Atölye Psikoloji’de geçirecekleri oyun zamanları ile sağlıklı bir iletişim kurabilmenin yollarını göstermektir.

Programın İçeriği

1
Bu program toplam 8 görüşmeden oluşmaktadır. Görüşmelerin ilk ikisi değerlendirme ve geribildirim oturumlarıdır. Bu süreçte çocukların psikomotor-ruhsal gelişimleri ve anne babaları ile kurdukları ilişki değerlendirilir. Bunun sonucunda aileye hem çocuklarının gelişim süreçleri ve ilişki kurma biçimleri hakkında, hem de bu etkileşim programına katılmaya uygun olup olmadıkları yönünde geribildirim verilir.
2
Sonraki üç oturum teorik ve uygulamalı anne baba çocuk etkileşim eğitimini kapsar. Bu süreçte anne babalar kendi ilişki kurma biçimlerini gözlemleme fırsatı bulurlar. İlişkilerinde geliştirilmesi gereken yönleri fark ederler ve bunlarla ilgili neler yapılması gerektiğini öğrenirler.
3
Son üç oturumda ise tüm bu öğrendiklerini hayata geçirme fırsatı bulurlar. Ailelerin ihtiyaçlarına göre 8 oturumun sonunda eğitim sonlandırılabilmekte veya süpervizyon oturumları devam edebilmektedir.
“Bir çocuk için anne ve babası dünyayı temsil eder. Çocuk; anne ve babası nasıl davranıyorsa, dünyadaki herkesin aynı şekilde davranacağını düşünür.”
M. Scott Peck

Bilgi ve Başvuru İçin

Mesajınız gönderildi.
İletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz.