ERİŞKİNLER İÇİN DANIŞMANLIK

İnsan hayatının farklı dönemlerinde karşılaştığı zorluklara anlam vermeye ve bunlarla baş etmeye çalışır. Bu zorluklar, bugüne ilişkin olabileceği gibi dünden kalan ve içinden çıkılamayan durumlar da olabilir. Bir türlü başkalarına hayır diyemiyor olmak, sürekli kendini tekrarlayan ve mutsuz eden ilişkiler içerisinde olmak, eşle, arkadaşlarla, aileyle, işverenle sorunlar yaşamak, önemli kararları vermekte zorlanmak hemen herkesin

hayatının bir döneminde bir sorun olarak kendini göstermiş olabilir. Bütün bunların yanısıra, insanlar hayatlarında belirgin bir sorun yaşamamakla beraber kendini ve etrafındakileri daha iyi tanımak, davranışlarının nedenlerini anlamak ve mevcut hayatını iyileştirmek arzusunda olabilirler.

Tüm bu sayılan durumlar için insanlar, kendi baş etme biçimlerini geliştirebilirler. Zaman zaman bu baş etme biçimleri sağlıklı olmayabilir ve hayatı bir kısır döngü içerisine sokabilir. Böyle durumlarda, uzman bir klinik psikologdan alınan danışmanlık hizmeti, kişinin kendi yolunu yeniden açabilmesinde önemli bir rol oynar.
Atölye psikolojide, erişkinlere verilen danışmanlık hizmetlerinde kişi; çevresi, içerisinde bulunduğu sistem, yaşam koşulları ile bir bütün olarak ele alınır. Atölye psikoloji uzmanları, kişinin sağlıklı baş etme becerileri geliştirmesi ve değişim sürecinde, destekleyici bir yaklaşımı benimser.

Gestalt Terapi

Gestalt terapi, 1940larda Fritz ve Laura Perls tarafından geliştirilmiş olan bir yaklaşımdır. Varoluşsal ve humanistik yaklaşımları temel alan, geçmiş ya da geleceği kapsıyor olsa da önceliği “şimdi ve burada” yaşanana odaklanmak olan deneyimsel bir terapi biçimidir. [devamı...]

Psikodrama

Psikodrama, insanların yaşadığı sıkıntıları tekrar ele alıp inceleme ve sorgulama; ve neler olup bittiğinin farkına varma amacıyla sahnenin ve eylemin kullanılması olarak tanımlanabilir. [devamı...]

İlişkiler

Sağlıklı ilişkiler, sağlıklı bireyler tarafından kurulabilir. Gestalt yaklaşımına göre ise, sağlıklı kişiler; sorumluluklarını alabilen, olgun, otantik ve potansiyellerini gerçekleştirebilen bireylerdir (Daş, 2006). [devamı...]