Çocuğum Büyürken...

Gelişim Danışmanlığı Programı
Çocukların büyüme süreçlerinde,

gelişimlerini takip etmek, ailenin ihtiyaç duyduğu gelişimsel geribildirimleri vermek ve sağlıklılığın korunmasına destek olmayı amaçlayan danışmanlık programıdır.

Detaylar

Ebeveyn-Çocuk Etkileşim Programı

Anne ve babalara, çocuklarıyla Atölye Psikoloji'de geçirecekleri oyun zamanları ile

sağlıklı bir iletişim kurabilmenin yollarını öğretmeyi hedefleyen danışmanlık programıdır.

Detaylar

Ergen ve Erişkin Yaşantı Grupları

Aynı deneyimleri paylaşan insanların bir arada zorlukların üstesinden gelmeleri

daha kolaydır. İlişkilerin, rollerin ve duyguların bir grup dinamiği içerisinde ele alınıp, çalışıldığı etkileşimsel gruplardır.

Detaylar

Çocuk Psikolojisi

Tıklayınız

Ergen Psikolojisi

Tıklayınız

Erişkin Psikolojisi

Tıklayınız